Ballade blandt søskende - Nære og svære relationer i Bibelen

Målgruppe: 1.-3. klasse

Lektioner: 6-10

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Februar-april 2021

Medfølgende aktiviteter: Levende fortælling ved Kasper Sørensen i uge 11

De fleste børn, som har søskende, kender til at være uvenner med hinanden. Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med de nære relationer mellem søskende, forældre og kammerater, arbej-der klassen med en række søskendefortællinger fra Bibelen:

Kain og Abel
Isak og Ismael
Jakob og Esau
Josef og hans brødre
Den fortabte søn
Maria og Martha

Fortællingen om de Bitre Brødre

I samarbejde med historiefortæller Kasper Sørensen tilbyder skoletjenesten en række klasser at opleve mash up-fortællingen Bitre Brødre i uge 11. I Bitre Brødre er projektets seks søskendefor-tællinger fra Bibelen rørt sammen til en ny dramatisk historie med et nutidigt tvist. Skoletjenesten råder over et begrænset antal pladser og disse fordeles ved lodtrækning efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding: Senest 1. december 2020