Klassisk: Farer, fristelser og faldgruber 5.-7. klasse

Målgruppe: 5.-7. klasse

Hvor meget ballade kan et æble forårsage? Og hvor lang tid kan det egentlig tage at komme hjem fra en rejse? Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har præget forestillingerne om det gode liv, herunder hvad man må og ikke må. Eleverne skal i arbejdet med projektet bl.a. overveje fristelsens dilemmaer og håndteringen heraf, som de kommer til udtryk i fortællingerne fra de to værker.    

Tilmelding her