Klassisk: Under overfladen 3.-7. klasse

Målgruppe: 3.-7. klasse

Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpemæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som omgav dem. Monstrenes oprindelse, deres hårrejsende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev dermed til en vigtig del af religionernes myter. I projektet skal eleverne arbejde med myter fra forskellige religioner, der har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: monstrenes og myternes - og findes i to versioner til hhv. 3.-4. kl. og til 5.-7. kl.      

Tilmelding her