Når naturen kalder - ånd og naturlængsel i romantikken og i dag

Målgruppe: 8. - 10. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: Januar- april 2020

Lektioner: 10-15

Medfølgende aktiviteter: Kirkebesøg

På tv kan man sammen med en halv million andre seere hver uge følge ”bonderøven” Frank fra Kastanjegården, se byhaver vokse frem på storbyens tage og altaner - eller se mennesker tage livtag med ødemarken.

Kunsten, ånden og naturen

For 200 år siden, i den periode vi i dag kalder romantikken, gik kunstneriske sjæle rundt og dyrkede naturen. Her fandt de det storladne og det guddommelige. Alting i universet var bundet sammen af den samme ånd, sagde de og formidlede deres oplevelser gennem kunsten. Romantikkens kunstnere søgte ånden i naturen, men hvad er ånd, kan man med rette spørge? Findes den overhovedet? Projektet sammenholder en række romantiske klassikere indenfor litteraturen, musikken og billedkunsten med moderne billedkunstnere, bloggere og digtere, der alle er optaget af naturen. Som en gennemgående rød tråd gennem projektet, skal eleverne reflektere over, hvad ånd er for en størrelse - og hvor den evt. findes i 2020 - og i deres eget liv.

Tilmelding: Senest 1. november 2019