Den skyldige

Målgruppe: 8.-10. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Tid: Januar-marts 2021

Lektioner: 4-8 + tid til hovedværksarbejde

Medfølgende aktivitet: Besøg af politibetjent

Hvem er skyldige? Hvad er de skyldige i? Og hvad kan konsekvensen af en handling være ud fra et hhv. religiøst, etisk og psykologisk perspektiv?

Kristendomskundskab
Med afsæt i filmen Den skyldige fra 2018 skal eleverne arbejde med kristendommens kernebegreber synd, skyld og den frie vilje, udfoldet gennem bibelske tekster, buddhistiske karmatænkning, etiske ståsteder og filosofiske øvelser. Undervejs skal eleverne reflektere over de valg, som filmens personer træffer, og de konsekvenser det får.

Hovedværk i dansk
Eleverne kan i projektet arbejde med filmen som hovedværk i dansk, hvor de bl.a. skal analysere de filmiske virkemidler. Samtidig skal de undersøge filmens konflikter og analysere tid og sted samt filmens vigtigste personer og temaer.

Besøg af betjent i klassen
I forbindelse med projektet tilbydes tilmeldte klasser at få besøg af en politibetjent. Skoletjenesten råder over et begrænset antal besøg og disse fordeles ved lodtrækning efter tilmeldelsesfristen.

Tilmelding: Senest 1. november 2020